Financiële verantwoording 2018

Stichting Truth – Revelation, RSIN/Fiscaalnummer 852429460

Financiële verantwoording 2018:

  • Donaties ontvangen € 3440,00
  • Website € 58,00
  • Vrijwilligersverg. € 1250,00
  • Drukwerk € 1822,00
  • Bestuurskosten € 00,00
  • Batig saldo 2018 € 185,00

Donations: Truth-Revelations Foundation, established in Gendt Netherlands meets the Dutch requirements for charity (ANBI). Donations are deductible for income tax in NL.

Financiële administratie: Groningen, Nederland Bank: NL15 TRIO 0197 6197 11

Belastingadvisering Van Ravenstein

Stichtingsbestuur:                                                                                                                         

  • oprichter: R. v. Ravenstein
  • voorzitter: R. v. Ravenstein
  • secretaris:R. v. Ravenstein
  • penningmeester: G.A.H. Bosman                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Doelstelling Stichting Truth-revelations:

– De Stichting stelt zich ten doel om bewustwording en spirituele, geestelijke groei te bevorderen en te ontwikkelen met een zo breed mogelijk aanbod. – De Stichting probeert een weg aan te reiken (te wijzen) aan mensen die zoeken naar een manier om met hun innerlijke bron kennis te maken. – Of deze weg (wijze) iets voor u is, bepaalt alleen uzelf. De Stichting wil slechts, in alle openheid, stimuleren uw eigen “waarheid” te ontdekken. Bewustwording, dat de mens meer is dan alleen een fysiek lichaam, gaat nu, in deze tijd, in een versneld tempo. – Steeds meer mensen willen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op spiritueel gebied. De Stichting organiseert daarvoor lezingen en bijeenkomsten.

Beleidsplannen: under construction