Financiële verantwoording 2013

Stichting Truth – Revelation,    RSIN/Fiscaalnummer 852429460

Financiële verantwoording 2013

Donaties ontvangen in 2013       € 1105,00

oprichtingskosten                         €  486,00

Vrijwilligerskosten                        €  245,00

Webkosten                                      €  150,00

Bankkosten                                     €   40,00

Batig saldo                                       €  187,00

Donations:

Truth-Revelations Foundation, established in Gendt Netherlands
meets the Dutch requirements for charity (ANBI).

Donations are deductible for income tax in NL.

 

Financiële administratie:

p/a   GENDT, Nederland

Bank: NL15 TRIO 0197 6197 11

 

Belastingadvisering Van Ravenstein

mailto:info@beeplast.nl

http://www.beeplast.nl/

 

Stichtingsbestuur:

oprichter: R.v.Ravenstein

voorzitter: R. v. Ravenstein

secretaris: R.v.Ravenstein

penningmeester:  G.A.H. Bosman

 

Doelstelling Stichting Truth-revelations: – De Stichting stelt zich ten doel om bewustwording en spirituele, geestelijke groei te bevorderen en te ontwikkelen met een zo breed mogelijk aanbod.  – De Stichting  probeert een weg aan te reiken (te wijzen) aan mensen die zoeken naar een manier om met hun innerlijke bron kennis te maken. – Of deze weg (wijze) iets voor u is, bepaalt alleen uzelf. De Stichting wil slechts, in alle openheid, stimuleren uw eigen “waarheid” te ontdekken. Bewustwording, dat de mens meer is dan alleen een fysiek lichaam, gaat nu, in deze tijd, in een versneld tempo. – Steeds meer mensen willen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op spiritueel gebied. De Stichting  organiseert daarvoor lezingen en bijeenkomsten.

 

Beleidsplannen:

under construction